DAD 1989 doo je pouzdan partner za slede?e usluge:

– Marketing konsalting
– Menadment konsalting
– Registracija firmi i predstavnitava stranih firmi u Srbiji.
– Virtualne kancelarije i administrativna pomo? stranim kompanijama na tritu Srbije

– Menadment hotela „Veliki“, garni hotela sa 3*

– Menadment kafe-restorana „Veliki“